Vítame vás na stránke Zelená domácnostiam

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je zatiaľ len v prípravnej fáze, samotné spustenie podpory sa plánuje v jesenných mesiacoch. Aby sa mohli všetci včas oboznámiť s podmienkami podpory, SIEA otvára dočasnú webovú stránku, prostredníctvom ktorej budú zverejňované všetky aktuálne informácie, kým nebude dokončený automatický informačný systém.