Tohtoročný zásobník pre fotovoltické panely je naplnený

V zásobníku projektu Zelená domácnostiam II je zaregistrovaných 825 nových žiadostí o poukážky na fotovoltické panely v hodnote viac ako 1,2 miliónov €. Tohtoročný zásobník pre fotovoltické panely je naplnený.

Tohtoročný zásobník pre tepelné čerpadlá je naplnený

V zásobníku projektu Zelená domácnostiam II je zaregistrovaných 1 967 nových žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá v hodnote viac ako 5,7 miliónov €. Tohtoročný zásobník pre tepelné čerpadlá je naplnený.

Zásobník pre tepelné čerpadlá je otvorený

Dňa 16. 2. 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 559 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel v celkovej hodnote 1 647 837 €. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

Zásobník pre slnečné kolektory je otvorený

Dňa 11.2.2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 286 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov v celkovej hodnote 464 883 €. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

Zásobník pre fotovoltické panely je otvorený

Dňa 9. 2. 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 502 poukážok v celkovej hodnote 734 464 €. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.