Priprava tabuľka

  Prehľad počtu vydaných poukážok Zariadenie Dátum vydania poukážok Pôvodný termín  doručenia žiadosti o preplatenie Nový termín doručenia žiadosti o preplatenie   Tepelné čerpadlá 6.8.2020 6.11.2020 6.1.2021 Slnečné kolektory 13.8.2020 13.11.2020 13.1.2021 Kotly na biomasu 13.8.2020 13.11.2020 13.1.2021 Fotovoltické panely 27.8.2020 27.11.2020 27.1.2021 Tepelné čerpadlá 6.10.2020 6.1.2021 6.3.2021 Slnečné kolektory 6.10.2020 6.1.2021 6.3.2021 Kotly na biomasu

Nové poukážky na fotovoltické panely SIEA vydá 27. októbra 2020

Približne 350 nových poukážok na fotovoltické panely z projektu Zelená domácnostiam II vydá Slovenská inovačná a energetická agentúra v utorok 27. októbra 2020. Žiadosti, ktoré čakajú v zásobníkoch, si môžu domácnosti skontrolovať a upravovať až do vydania poukážky.

Podmienky registrácie zariadení – príprava

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE, technické podmienky zariadení a pravidlá registrácia zariadení sú definované v dokumente Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude naďalej uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, detaily podpory budú upravovať Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných

Špeciálne kolo pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá

Pilotný národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam tento rok končí. Ak chcete už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, o poukážku požiadajte 22. mája 2018. V špeciálnom kole určenom pre domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja budú k dispozícii 4 milióny €.

20. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Dvadsiate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v Bratislavskom samosprávnom kraji, bolo uzatvorené.

18. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Osemnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1 650 000 € bola prekročená.

Tretie kolo Zelenej domácnostiam bolo pre veľký záujem ukončené po polhodine

  Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bolo spustené o 13. h. Po polhodine po spustení kola záujem domácnosti výrazne prekročil vyčlenenú čiastku 4 milióny € a kolo bolo ukončené. V informačnom systéme bolo zaregistrovaných vyše 3 200 nových žiadostí. „Vzhľadom na to, že záujem domácností o podporu už po pol hodine od spustenia kola významne presiahol

Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení – príloha žiadosti o preplatenie

  V súvislosti s výkonom kontroly, ktorá sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci, bola doplnená nová povinná príloha žiadostí o preplatenie poukážky. V zmysle platných všeobecných podmienok na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, časť F, odsek 1., písmeno l) je od 5. 9. 2016 novou povinnou prílohou vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná