Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019. Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

Kolo: Dátum  Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Hodnota vydaných poukážok (€) Počet vydaných poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti na preplatenie do 1
1. 19.3.2019 slnečný kolektor 800 000 € 457 799 541 € 490 18.4.2019 19.6.2019
2. 26.3.2019 fotovoltický panel 800 000 € 533 799 282 € 585 25.4.2019 26.6.2019
3. 2.4.2019 tepelné čerpadlo 800 000 € 396 797 455 € 265 2.5.2019 2.7.2019
4. 9.4.2019 -10.4.2019 kotol na biomasu 800 000 € 533 465 460 € 314 10.5.2019 10.7.2019
5. 16.4.2019 slnečný kolektor 800 000 € 457 799 263 € 476 16.5.2019 16.7.2019
6. 30.4.2019 -1.5.2019 fotovoltický panel 800 000 € 533 458 452 € 329 31.5.2019 1.8.2019
7. 7.5.2019 tepelné čerpadlo 800 000 € 267 799 329 € 265 6.6.2019 7.8.2019
8. 14.5.2019 -15.5.2019 kotol na biomasu 800 000 € 533 279 700 € 189 14.6.2019 15.8.2019
9. 21.5.2019 slnečný kolektor 700 000 € 423 702 312 € 422 20.6.2019 21.8.2019
10. 28.5.2019 -29.5.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333 306 026 € 226 28.6.2019 29.8.2019
11. 4.6.2019 tepelné čerpadlo 1 000 000 € 331 999 750 € 341 4.7.2019 4.9.2019
12. 11.6.2019 -12.6.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267 228 048 € 154 12.7.2019 12.9.2019
13. 18.6.2019 slnečný kolektor 700 000 € 423 700 496 € 413 18.7.2019 18.9.2019
14. 25.6.2019  -26.6.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333 365 927 € 257 26.7.2019 26.9.2019
15. 9.7.2019 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 501 1 499 545 € 508 8.8.2019 9.10.2019
16. 23.7.2019  -24.7.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267 292 230 € 196 23.8.2019 24.10.2019
17. 6.8.2019 slnečný kolektor 700 000 € 423 699 018 € 421 5.9.2019 6.11.2019
18. 20.8.2019  -21.8.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333 463 791 € 328 20.9.2019 21.11.2019
19. 3.9.2019 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 501 1 498 929 € 512 3.10.2019 3.12.2019
20. 10.9.2019  -11.9.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267 397 840 € 268 10.10.2019 11.12.2019
21. 17.9.2019 slnečný kolektor 700 000 € 423 704 373 € 434 17.10.2019 17.12.2019
22. 8.10.2019 fotovoltický panel 400 000 € 267 404 526 € 278 7.11.2019 8.1.2020
23. 15.10.2019 tepelné čerpadlo 1 000 000 € 333 14.11.2019 15.1.2020
24. 22.10.2019 kotol na biomasu 300 000 € 200 21.11.2019 22.1.2020

 

Výška vyčlenených prostriedkov na pripravované kolá v roku 2019 je indikatívna. Môže sa meniť v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok a záujmu zo strany domácností. Pri plánovaní alokácie musí SIEA prihliadať na prínos zariadení k určenému cieľu.

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Vytlačiť