Preplatené poukážky – údaje k 15.11.2019

 

Prezentácia výsledkov projektu Zelená domácnostiam k 17.5.2019 .pdf

Počet podporovaných zariadení, pri ktorých môžu byť využité poukážky vydané v 1. až 24. kole

 

Stav k 15.11.2019 Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo  Spolu         
Počet podporovaných zariadení (ks) 1324 2170 1044 1986 6524

Počet sa môže meniť vzhľadom na to, že posudzovanie žiadostí o preplatenie nie je uzatvorené

 

 

Vytlačiť