Preplatené poukážky – údaje k 27.3.2020

Prezentácia výsledkov projektu Zelená domácnostiam k 17.5.2019 .pdf

Počet podporovaných zariadení, pri ktorých môžu byť využité poukážky vydané v 1. až 28. kole

 

Stav k 27.3.2020 Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo  Spolu         
Počet podporovaných zariadení (ks) 1722 2694 1302 2824 8542

Počet sa môže meniť vzhľadom na to, že posudzovanie žiadostí o preplatenie nie je uzatvorené

 

 

Vytlačiť