Preplatené poukážky – údaje k 17.12.2020

Prezentácia výsledkov projektu Zelená domácnostiam k 17.5.2019 .pdf

Prehľad počtu vydaných poukážok

Kotly na biomasu

Dátum vydania Počet (ks) Suma (€) Termín   rezervácie  Termín žiadosti o   preplatenie 
18.6.2020 300 448 500 € 18.7.2020 18.9.2020
13.8.2020 209 312 476 € 12.9.2020 13.1.2021
15.10.2020 241 358 872 € 14.11.2020 15.3.2021
26.11.2020 147 219 320 € 26.12.2020 26.4.2021

 

Slnečné kolektory

Dátum vydania Počet (ks)  Suma (€) Termín rezervácie
Termín žiadosti o preplatenie
23.6.2020 694 1 150 394 € 23.7.2020 23.9.2020
13.8.2020 349   562 980 € 12.9.2020 13.1.2021
6.10.2020 430 698 896 € 5.11.2020 6.3.2021
19.11.2020 151 245 742 € 19.12.2020 19.4.2021
26.11.2020 25 46 379 € 26.12.2020 26.4.2021

 

Tepelné čerpadlá

Dátum vydania Počet (ks)  Suma (€)
 Termín rezervácie
 Termín žiadosti o preplatenie
25.6.2020 482 1 440 624 € 25.7.2020 25.9.2020
6.8.2020 369 1 080 938 € 5.9.2020 6.1.2021
6.10.2020 400 1 179 491 € 5.11.2020 6.3.2021
19.11.2020 450 1 310 246 € 19.12.2020 19.4.2021

Fotovoltické panely

Dátum vydania Počet (ks)  Suma (€)
 Termín rezervácie
Termín žiadosti o preplatenie
30.6.2020 478 697 773 € 30.7.2020 30.9.2020
27.8.2020 355 499 305 € 26.9.2020 27.1.2021
27.10.2020 364 524 759 € 26.11.2020 27.3.2021

Počet podporovaných zariadení, pri ktorých môžu byť využité poukážky vydané od začiatku projektu

Stav k 17.12.2020 Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo  Spolu         
Počet podporovaných zariadení (ks) 2473 3913 1998 4261 12645

Počet sa môže meniť vzhľadom na to, že posudzovanie žiadostí o preplatenie nie je uzatvorené

 

 

Vytlačiť