Preplatené poukážky – údaje k 27.8.2020

Prezentácia výsledkov projektu Zelená domácnostiam k 17.5.2019 .pdf

Prehľad počtu vydaných poukážok

Kotly na biomasu

Dátum vydania Počet (ks) Suma (€)
18.6.2020 300 448 500 €
13.8.2020 209 312 476 €

 

Slnečné kolektory

Dátum vydania Počet (ks) Suma (€)
23.6.2020 694 1 150 394 €
13.8.2020 349 562 980 €

 

Tepelné čerpadlá

Dátum vydania Počet (ks) Suma (€)
25.6.2020 482 1 440 624 €
6.8.2020 369 1 080 938 €

Fotovoltické panely

Dátum vydania Počet (ks) Suma (€)
30.6.2020 478 697 773 €
27.8.2020 355 499 305  €

Počet podporovaných zariadení, pri ktorých môžu byť využité poukážky vydané od začiatku projektu

Stav k 27.8.2020 Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo  Spolu         
Počet podporovaných zariadení (ks) 2332 3521 1707 3526 11086

Počet sa môže meniť vzhľadom na to, že posudzovanie žiadostí o preplatenie nie je uzatvorené

 

 

Vytlačiť