Preplatené poukážky od roku 2015, údaje k 27.06.2022

Stav čerpanie NP Zelená domácnostiam 27062022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad počtu vydaných poukážok

Kotly na biomasu

Dátum vydania Počet (ks) Suma (€) Termín   rezervácie  Termín žiadosti o   preplatenie 
18.6.2020 300 448 500 € 18.7.2020 18.9.2020
13.8.2020 209 312 476 € 12.9.2020 13.1.2021
15.10.2020 241 358 872 € 14.11.2020 15.3.2021
26.11.2020 147 219 320 € 26.12.2020 26.4.2021
18.2.2021 312 464 940 € 20.3.2021 18.7.2021
29.4.2021 229 340 060 € 29.5.2021 29.9.2021
22.6.2021 202 300 240 € 22.7.2021 22.9.2021
19.8.2021 210 311 530 € 18.9.2021 19.11.2021

19.1.2022

12.10.2021 249 370 580 € 11.11.2021 12.01.2022

12.3.2022

25.11.2021 208 311 030 € 25.12.2021 25.4.2022
8.2.2022 283 420 298 € 10.3.2022 8.7.2022
29.3.2022 57 85 320 € 28.4.2022 29.8.2022
17.5.2022 295 435 230 € 16.7.2022 17.1.2023
18.5.2022 12 18 000 € 17.7.2022 18.1.2023

 

Slnečné kolektory

Dátum vydania Počet (ks)  Suma (€) Termín rezervácie
Termín žiadosti o preplatenie
23.6.2020 694 1 150 394 € 23.7.2020 23.9.2020
13.8.2020 349   562 980 € 12.9.2020 13.1.2021
6.10.2020 430 698 896 € 5.11.2020 6.3.2021
19.11.2020 151 245 742 € 19.12.2020 19.4.2021
26.11.2020 25 46 379 € 26.12.2020 26.4.2021
11.2.2021 286 464 883 € 13.3.2021 11.7.2021
16.2.2021 48 73 093 € 18.3.2021 16.7.2021
18.2.2021 20 32 543 € 20.3.2021 18.7.2021
23.2.2021 34 55 654 € 25.3.2021 23.7.2021
25.2.2021 24 38 347 € 27.3.2021 25.7.2021
04.03.2021 120 200 477 € 3.4.2021 4.8.2021
06.04.2021 239 388 993 € 6.5.2021 6.9.2021
11.05.2021 314 514 579  € 10.6.2021 11.10.2021
6.7.2021 181 299 375 € 5.8.2021 6.10.2021
7.9.2021 564 934 383 € 7.10.2021 7.12.2021

7.2.2022

12.10.2021 308 504 393 € 11.11.2021 12.01.2022

12.03.2022

18.11.2021 230 369 142 € 18.12.2021 18.04.2022
8.2.2022 77 124 051 € 10.3.2022 8.7.2022

 

Tepelné čerpadlá

Dátum vydania Počet (ks)  Suma (€)
 Termín rezervácie
 Termín žiadosti o preplatenie
25.6.2020 482 1 440 624 € 25.7.2020 25.9.2020
6.8.2020 369 1 080 938 € 5.9.2020 6.1.2021
6.10.2020 400 1 179 491 € 5.11.2020 6.3.2021
19.11.2020 450 1 310 246 € 19.12.2020 19.4.2021
16.2.2021 559 1 647 837 € 18.3.2021 16.7.2021
20.4.2021 408 1 175 804 € 20.5.2021 20.9.2021
8.6.2021 361 1 051 267 € 8.7.2021 8.9.2021
12.8.2021 346 1 004 668 € 11.9.2021 12.11.2021

12.1.2022

23.9.2021 414 1 192 481 € 23.10.2021 23.12.2021

23.2.2022

4.11.2021 364 1 071 615 € 4.12.2021 4.2.2022

4.4.2022

14.12.2021 366 1 063 996 € 13.1.2022 14.5.2022
1.3.2022 378 1 104 925 € 31.3.2022 1.8.2022
7.4.2022 172 488 665 € 7.5.2022 7.9.2022
17.5.2022 4601 13 341 120 € 16.7.2022 17.1.2023
18.5.2022 95 279 202 € 17.7.2022 18.1.2023

Fotovoltické panely

Dátum vydania Počet (ks)  Suma (€)
 Termín rezervácie
Termín žiadosti o preplatenie
30.6.2020 478 697 773 € 30.7.2020 30.9.2020
27.8.2020 355 499 305 € 26.9.2020 27.1.2021
27.10.2020 364 524 759 € 26.11.2020 27.3.2021
9.2.2021 502 734 464 € 11.3.2021 9.7.2021
20.4.2021 302 438 538 € 20.5.2021 20.9.2021
8.6.2021 279 409 627 € 8.7.2021 8.9.2021
12.8.2021 240 355 246 € 11.9.2021 12.11.2021

12.1.2022

14.9.2021 284 418 292 € 14.10.2021 14.12.2021

14.2.2022

4.11.2021 283 412 110 € 4.12.2021 4.2.2022

4.4.2022

8.2.2022 318 468 553 € 10.3.2022 8.7.2022

Počet podporovaných zariadení, pri ktorých môžu byť využité poukážky vydané od začiatku projektu

Stav k 07.06.2022 Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo  Spolu         
Počet podporovaných zariadení (ks) 4039 5562 3583 11496 24680

Počet sa môže meniť vzhľadom na to, že posudzovanie žiadostí o preplatenie nie je uzatvorené

 

 

Vytlačiť