Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení – príloha žiadosti o preplatenie

 

V súvislosti s výkonom kontroly, ktorá sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci, bola doplnená nová povinná príloha žiadostí o preplatenie poukážky.

V zmysle platných všeobecných podmienok na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, časť F, odsek 1., písmeno l) je od 5. 9. 2016 novou povinnou prílohou vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná inštalácia zariadenia, na ktoré bola vydaná poukážka, pre ktorú si zhotoviteľ podal žiadosť o preplatenie.

Zhotovitelia môžu pre účely tohto vyhlásenia využiť vzorový formulár, ktorý je spracovaný samostatne pre právnické osoby a samostatne pre fyzické osoby podnikateľov – živnostníkov.

Na stiahnutie
Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení - právnické osoby
Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení - fyzické osoby podnikatelia - živnostníci
Vytlačiť