Chcem konzultovať s odborníkom, aké zariadenie je pre našu domácnosť vhodné

Potrebujem poradiť pri vypĺňaní žiadosti o poukážku

Chcem požiadať o preplatenie poukážky

Chcem prihlásiť zhotoviteľa do zoznamu oprávnených zhotoviteľov

Chcem zaregistrovať zariadenie

Mám záujem zaregistrovať sa na odber správ o projekte Zelená domácnostiam zo stránky www.siea.sk

 

Zamestnancov SIEA môžete kontaktovať počas pracovných dní od 8:00 do 15:00.

UPOZORNENIE:

Centrum v Banskej Bystrici od 28. mája 2021 sídli v nových priestoroch na prízemí v budove Úradu priemyselného vlastníctva SR na Švermovej ulici č. 43. Zamestnancov je možné kontaktovať telefonicky a e-mailom. 

Informácie k vypĺňaniu žiadostí o poukážky

Overte si, či odpoveď na vašu otázku už nie je zverejnená v manuáli k vypĺňaniu žiadosti alebo na medzi najčastejšími otázkami.

E-mailom:
zelenadomacnostiam@siea.gov.sk

Telefonicky:

Na konzultácie pri vypĺňaní žiadosti o poukážku odporúčame prioritne využiť konzultačné centrum v Banskej Bystrici, kontaktujte 0905 433 126.

Informácie k podávaniu žiadostí o preplatenie poukážok

E-mailom:
zhotovitelia@siea.gov.sk

Telefonicky:

Konzultačné centrum Banská Bystrica: 0905 433 126
Pracovisko Bratislava: 0905 390 596, 0907 811 944
Pracovisko Košice: 055 678 253 2,3
Pracovisko Trenčín: 032 740 82 11

 

V prípade záujmu o osobné konzultácie môžete navštíviť v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 konzultačné centrum v Banskej Bystrici na novej adrese na Švermovej ulici č. 43 v budove Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pracovníkov SIEA v iných pracoviskách kontaktujte vopred e-mailom alebo telefonicky. Pracovisko v Bratislave sa nachádza na adrese Bajkalská 21/B v areáli Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Žiadosti o preplatenie poukážok je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresy:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Švermova 43

974 04  Banská Bystrica

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Krivá 18

040 01 Košice

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Hurbanova 59

911 00 Trenčín

 

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Žiadosť o preplatenie poukážky“.

Informácie k podávaniu žiadostí o registráciu zhotoviteľov

E-mailom:
zhotovitelia@siea.gov.sk

Telefonicky:

Konzultačné centrum Banská Bystrica: 0905 433 126
Pracovisko Bratislava: 0905 997 432
0905 390 596

V prípade záujmu o osobné konzultácie môžete navštíviť v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 konzultačné centrum v Banskej Bystrici na Švermovej ulici 43 (prízemie). Pracovníkov SIEA v iných mestách kontaktujte vopred  e-mailom alebo telefonicky. Pracovisko v Bratislave sa nachádza na adrese Bajkalská 21/B v areáli Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Žiadosti o registráciu zhotoviteľov je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresy:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Bajkalská 27,

827 99 Bratislava

 

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Registrácia zhotoviteľa“.

Informácie k registrácii zariadení

 

E-mail:
zariadenia@siea.gov.sk
Telefonicky:

všeobecné podmienky:       0905 433 126

registrácia zariadení:          0915 496 044

 

Žiadosti o registráciu zariadení sa spracovávajú na pracovisku SIEA v Banskej Bystrici. Žiadosti je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z uvedených adries:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Švermova 43

974 04  Banská Bystrica

 

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Žiadosť o registráciu zariadenia“

 

Zvažujete, aké zariadenie je pre vás vhodné a potrebujete poradiť?

Vytlačiť