UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Zvažujete, aké zariadenie je pre vás vhodné a máte záujem o konzultáciu?

Chcete vyplniť žiadosť o poukážku a potrebujete poradiť?

Overte si, či odpoveď na vašu otázku už nie je zverejnená na stránke zelenadomacnostiam.sk medzi najčastejšími otázkami, ktoré sú pravidelne aktualizované. V každom prípade môžete využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v štyroch poradenských centrách.

Webová stránka www.zitenergiou.sk

Bezplatná linka 0800 199 399

 

Konzultanti sú v poradenských centrách zvyčajne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. V prípade, že poskytujú osobné konzultácie alebo poradenstvo mimo konzultačných centier, môžete na bezplatnej telefónnej linke  zanechať odkaz s kontaktom. Konzultanti vás budú v najbližšom možnom termíne kontaktovať.

Odpovede na otázky zaslané e-mailom

Odborní konzultanti vám poradia aj prostredníctvom e-mailu. Pri zložitejších otázkach uveďte aj telefonický kontakt, aby sa v prípade potreby mohli s vami spojiť.

Osobné konzultácie

V prípade záujmu o osobné konzultácie poradenské centrá vopred kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom. V rámci bezplatného energetického poradenstva konzultanti nepripravujú konkrétne projekty, ale radi vám pomôžu zorientovať sa v problematike.

 

Trenčín >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
poradenstvo.tn@siea.gov.sk

 

Banská Bystrica >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
poradenstvo.bb@siea.gov.sk

 

Košice >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 18
041 94 Košice
poradenstvo.ke@siea.gov.sk

 

Bratislava >>

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tomášikova 1498/30
821 01 Bratislava
poradenstvo.ba@siea.gov.sk

Máte záujem zaregistrovať sa na odber správ o projekte Zelená domácnostiam zo stránky www.siea.sk?

Chcete zaregistrovať zariadenie, prihlásiť sa do zoznamu zhotoviteľov alebo vyplniť žiadosť o preplatenie poukážky a potrebujete poradiť?

 

Bezplatné energetické poradenstvo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry je k dispozícii v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk.

Vytlačiť