UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 12.11.2018 registráciu zariadení, ktoré môžu byť podporené v rámci pokračovania národného projektu Zelená domácnostiam II od roku 2019. Do zoznamu oprávnených zariadení môže byť zaregistrované len zariadenie, ktoré spĺňa technické požiadavky uvedené v Podmienkach registrácie do zoznamu zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

 

Pre fotovoltické panely, slnečné kolektory a veterné turbíny platia v projekte Zelená domácnostiam II rovnaké technické podmienky ako v pilotnom národnom projekte Zelená domácnostiam. Dokumenty k týmto druhom zariadení potvrdzujúce splnenie technických podmienok pre jednotlivé zariadenia v pilotnom národnom projekte, sú akceptované aj v projekte Zelená domácnostiam II. Ak SIEA neurčí inak, pre ich automatické zaradenie do zoznamu oprávnených zariadení projektu Zelená domácnostiam II. je rozhodujúce, či bola pre dané zariadenie podaná žiadosť o vydanie poukážky v priebehu roku 2018, prípadne či bolo do zoznamu oprávnených zariadení v rámci pilotného národného projektu zaregistrované v roku 2018. Ostatné sú zaradené do zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie. K návrhom na vymazanie konkrétnych zariadení sa možno písomne vyjadriť počas 30 dní od zverejnenia návrhu.

Pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá platia v národnom projekte Zelená domácnostiam II. nové technické podmienky. V novom zozname oprávnených zariadení môžu byť kotly na biomasu a tepelné čerpadlá zaregistrované výlučne podľa nových uvedených technických podmienok.

Zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II je k dispozícií na stiahnutie prostredníctvom odkazu nižšie. Zoznam zariadení bude priebežne dopĺňaný. Žiadosti o zaradenie do zoznamu zariadení sú kontrolované v poradí, v akom sú doručené.

 

Na stiahnutie
Zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II

 

 

Vytlačiť