UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Zvažujem, aké zariadenie je pre našu domácnosť vhodné, a potrebujem poradiť pri vypĺňaní žiadosti o poukážku

Chcem požiadať o preplatenie poukážky

Chcem prihlásiť zhotoviteľa do zoznamu oprávnených zhotoviteľov

Chcem zaregistrovať zariadenie

Mám záujem zaregistrovať sa na odber správ o projekte Zelená domácnostiam zo stránky www.siea.sk

 

Zamestnancov SIEA môžete kontaktovať počas pracovných dní od 8:00 do 15:00.

Informácie k vypĺňaniu žiadostí o poukážky

V deň vyhlásenia kola sú zamestnanci SIEA k dispozícii do 17. h

E-mailom:
zelenadomacnostiam@siea.gov.sk

Telefonicky:

Na konzultácie pri vypĺňaní žiadosti môžete využiť nižšie uvedené telefónne čísla, ako aj bezplatnú telefónnu linku 0800 199 399.

Informácie k podávaniu žiadostí o preplatenie poukážok

E-mailom:
zhotovitelia@siea.gov.sk

Telefonicky:

Konzultačné centrum Banská Bystrica: 0905 433 126
Konzultačné centrum Bratislava: 0907 811 944
Pracovisko Bratislava: 0905 390 596
Pracovisko Košice: 055 678 253 2,3
Pracovisko Trenčín: 032 740 82 11

 

V prípade záujmu o osobné konzultácie môžete navštíviť konzultačné centrum v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste 53 (1. poschodie) v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 alebo konzultačné centrum v Bratislave na Tomášikovej ulici 30 v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00. Pre záujemcov o osobné stretnutie v Bratislave sú po telefonickom dohovore k dispozícii parkovacie miesta v parkovacom dome. Pracovníkov SIEA v iných pracoviskách kontaktujte vopred e-mailom alebo telefonicky.

Žiadosti o preplatenie poukážok je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresy:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Rudlovská cesta 53

974 28  Banská Bystrica

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Krivá 18

041 94 Košice

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Hurbanova 59

911 00 Trenčín

 

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Žiadosť o preplatenie poukážky“.

Informácie k podávaniu žiadostí o registráciu zhotoviteľov

E-mailom:
zhotovitelia@siea.gov.sk

Telefonicky:

Konzultačné centrum Banská Bystrica: 0905 433 126
Pracovisko Bratislava: 0905 997 432
0905 390 596

V prípade záujmu o osobné konzultácie môžete navštíviť v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 konzultačné centrum v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste 53 (1. poschodie). Pracovníkov SIEA v iných mestách kontaktujte vopred  e-mailom alebo telefonicky.

Žiadosti o registráciu zhotoviteľov je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresy:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Bajkalská 27,

827 99 Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Rudlovská cesta 53

974 28  Banská Bystrica

 

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Registrácia zhotoviteľa“.

Informácie k registrácii zariadení

 

E-mail:
zariadenia@siea.gov.sk
Telefonicky:

všeobecné podmienky:       0905 433 126

registrácia zariadení:          0915 496 044

 

Žiadosti o registráciu zariadení sa spracovávajú na pracovisku SIEA v Banskej Bystrici. Žiadosti je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z uvedených adries:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Rudlovská cesta 53

974 28  Banská Bystrica

 

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Žiadosť o registráciu zariadenia“

 

Zvažujete, aké zariadenie je pre vás vhodné a potrebujete poradiť?

Vytlačiť