UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

 

Informačný systém Zelená domácnostiam umožňuje oprávneným zhotoviteľov spravovať poukážky, ktoré si domácnosti u nich uplatnili.

 

Prihlasovacie údaje do informačného systému sú oprávneným zhotoviteľom doručené po nadobudnutí účinnosti zmluvy o preplácaní poukážok.

 

 

Pre zhotoviteľov je k dispozícií na stiahnutie manuál k zadávaniu informácií a správe poukážok v informačnom systéme. Manuál bol 29.3.2017 aktualizovaný. V časti 4.4 Žiadosť o preplatenie boli doplnené informácie, akú fotodokumentáciu predkladať k žiadostiam o preplatenie poukážok.

Na stiahnutie  
Manuál pre zhotoviteľov k informačnému systému Zelená domácnostiam V2.pdf
Vytlačiť