Podrobný postup pri podávaní žiadosti o poukážku je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam II.

 

Na stiahnutie
Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam II V2_1.pdf

 

Podať žiadosť o poukážku je možné počas oprávneného obdobia, keď je otvorený zásobník na podávanie žiadostí. Žiadosť o vydanie poukážky je možné podať elektronicky prostredníctvom informačného systému. Odkaz na vstup do informačného systému sa nachádza na stránke v časti Žiadosti o poukážku. Po kliknutí na tlačidlo Podať žiadosť budete  presmerovaný na úvodnú stránku registrácie žiadosti o poukážku s ikonami štyroch druhov podporovaných zariadení. Vyberte si zariadenie, ku ktorému chcete žiadať o poukážku.

Kroky pri podávaní žiadosti:

1. Registrácia miesta inštalácie
Zadať je nutné okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva budovy, teda rodinného alebo bytového domu, v ktorom plánujete zariadenie využívať. Pre správne vyplnenie žiadosti o poukážku je vhodné, aby ste mali pri sebe k dispozícii výpis listu vlastníctva. Údaje o mieste inštalácie nie je možné meniť.

2. Špecifikácia zariadenia
Pre každý druh zariadenia, ktoré plánujete inštalovať, je potrebné podať samostatnú žiadosť. Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia, výrobcu a výrobného typu sa pri fotovoltických paneloch a slnečných kolektoroch uvádza aj počet kusov. Údaje o špecifikácii zariadenia je možné meniť len v období, keď žiadosť čaká v zásobníku na vydanie poukážky.

3. Vlastníci nehnuteľnosti
V prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti je možné meniť len v období, keď žiadosť čaká v zásobníku na vydanie poukážky. Po vydaní poukážky je možné opraviť len chyby v písaní.

4. Potvrdenie splnenia podmienok
V tejto časti potvrdzujete, že spĺňate všeobecné podmienky podpory. Zároveň máte uviesť, ktoré z uprednostňujúcich podmienok podpory spĺňate. Údaje o splnení uprednostňujúcich podmienok je možné meniť len v období, keď žiadosť čaká v zásobníku na vydanie poukážky.

5. Výpočet hodnoty poukážky
Informačný systém na základe zvolených údajov vypočíta maximálnu hodnotu poukážky.

6. Výzva na potvrdenie záujmu
Krátko po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je potrebné čím skôr potvrdiť záujem o poukážku.

7. Potvrdenie záujmu
Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná.

8. Zaradenie žiadosti do zásobníka

Potvrdením záujmu je žiadosť zaradená do zásobníka žiadostí, kde čaká na vydanie poukážky.

Vytlačiť