Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

zx skuska tabulka

Maximálny podporovaný výkon pri fotovoltických paneloch a veterných turbínach
Ročná spotreba elektriny* v kWhMaximálny podporovaný výkon v kW
do 3999 kWh3 kW
do 4999 kWh4 kW
do 5999 kWh5 kW
do 6999 kWh6 kw
nad 7000 kWh7 kW
OsobySumaKoeficient
1. dospelá osoba6 450,00 €1
ďalšie dospelé osoby4 515,00 €0,7
nezaopatrené dieťa2 902,50 €0,45
Podporované zariadeneMaximálna hodnota poukážkyMaximálny podporovaný výkon
do výšky 50 % nákladovso zvýhodnením pre nízkopríjmové domácnosti do výšky 80% nákladov
kotly na biomasu1500 eur2700 eur15 kW
slnečné kolektory2300 eur3600 eur4 kW
fotovoltické panely4025 eur6300 eur7 kW
veterné trubíny4025 eur7 kW
tepelné čerpadlá4370 eur10 kW
Počet osôb v domácnostiRočný čistý príjem do
Domácnosť s dvomi plnoletými osobami10965 €
(1 x 6450 € + 1 x 0,7 x 6450 €)
Domácnosť s dvomi plnoletými osobami a dvomi nezaopatrenými deťmi16770 €
(1 x 6450 € + 1 x 0,7 x 6450 € + 2 x 0,45 x 6450 € = 16 770 €)

* Maximálny podporovaný výkon je závislý od preukázanej ročnej spotreby elektriny. Údaj o spotrebe musí byť zhodný so spotrebou z poslednej vyúčtovacej faktúry za dodávku elektriny k dátumu inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky.