Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. štvrťrok 2018. Konkrétne termíny kôl vyhlasovaných od mája 2018 budú zverejnené s časovým predstihom.

Kolá sú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

 

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€)
Odhad počtu poukážok Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018 elektrina
1 650 000 581 588 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo 2 350 000 1163 1086 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000 350 325 29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 kotly
na biomasu*
2 350 000 1567 12.4.2018 13.6.2018
22. 10.4.2018** elektrina 1 650 000 581 10.5.2018 10.7.2018
23. 17.4.2018** teplo 2 350 000 1163 17.5.2018 17.7.2018
od 5/2018 teplo 2 850 000***
Spolu 770 000 13 200 000

 

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

* V kole s termínom vyhlásenia 13.3.2018 budú vydávané iba poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Podrobnejšie informácie sú uvedené v správe vydanej 21.12.2017.

** Konkrétne informácie o aprílových kolách boli do harmonogramu doplnené 12.2.2018.

*** Výška zostávajúcich prostriedkov pre kolá od mája 2018 môže byť vyššia v závislosti od miery vyžitia už vydaných poukážok.

 

 

Harmonogram 2017

 

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€)
Alokácia mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
6. 4.4.2017 teplo 2 000 000 980 992 4.5.2017 4.7.2017
7. 18.4.2017 elektrina* 1 000 000 366 339 18.5.2017 18.7.2017
8. 2.5.2017 teplo 1 500 000 735 767 1.6.2017 2.8.2017
9. 16.5.2017 elektrina** 900 000 330 306 15.6.2017 16.8.217
10. 23.5.2017 teplo 1 200 0001
588 490 23.6.2017 24.8.2017
11. 30.5.2017 teplo 1 100 000 539 561 29.6.2017 30.8.2017
12. 27.6.2017 teplo 1 100 000 539 559 27.7.2017 27.9.2017
13. 11.7.2017 elektrina*** 900 000 330 316 10.8.2017 11.10.2017
14. 8.8.2017 teplo 1 100 000 539 525 7.9.2017 8.11.2017
15. 19.9.2017 teplo 2 000 000 980 1017 19.10.2017 19.12.2017
16. 10.10.2017 elektrina 950 000 348 328 9.11.2017 10.1.2018
17. 17.10.2017 teplo 1 250 000 612 616 16.11.2017 17.1.2018
Spolu 1 200 000 13 800 000 6 886

 

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

* Alokácia bola aktualizovaná 11.4.2017 – podľa osobitných podmienok 7. kola z 800 000 € na 1 000 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.

** Alokácia bola aktualizovaná 9.5.2017 – podľa osobitných podmienok 9. kola z 650 000 € na 900 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.

*** Alokácia bola navýšená zo 450 000 € o sumu, ktorá bola pôvodne vyčlenená na kolo určené pre fotovoltické panely s plánovaným dátumom vyhlásenia 13.6.2017. Kolá boli zlúčené. Termín vyhlásenia je 11.7.2017.

1 Hodnota vydaných poukážok v 10. kole bola 1 091 114, alokácia 1 200 000 € nebola vyčerpaná.

Vytlačiť