Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Žiadosti o poukážku

V novom projekte Zelená domácnostiam bude možné podávať žiadosti, ktoré sú v súlade s aktuálnymi podmienkami podpory, až po spustení nového informačného systému. 


Momentálne dostupný zoznam registrovaných žiadostí je len informatívny a slúži len na evidovanie potenciálneho záujmu. Informácie zo žiadostí, ktoré sú uvedené v tomto zozname, bude možné potom, čo domácnosť akceptuje nové podmienky podpory a doplní požadované údaje, preniesť do nového zoznamu žiadostí platného pre projekt realizovaný v rokoch 2023 až 2029.

Ak chcete predbežne zaevidovať svoj záujem o poukážku ešte pred spustením nového informačného systému, môžete žiadosť registrovať  prostredníctvom pôvodného registračného formulára určeného pre projekt v rokoch 2015 – 2023 Ak chcete predbežne zaevidovať svoj záujem o poukážku ešte pred spustením nového informačného systému, môžete žiadosť registrovať prostredníctvom pôvodného registračného formulára určeného pre projekt v rokoch 2015 – 2023 a použiť návod, ktorý je zverejnený na pôvodnej stránke projektu v časti Ako podať žiadosť.

UPOZORNENIE:

V dostupnom pôvodnom registračnom formulári vytvorenom pre projekt Zelená domácnostiam v rokoch 2015 – 2023 nie sú uvedené aktuálne podmienky podpory, ani výška príspevkov a neaktuálny je aj zoznam zariadení.

Pre vstup do konta na úpravu je nutné zadať číslo žiadosti a heslo. Oba prihlasovanie údaje sú domácnosti doručované na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadosti.