Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Žiadosti o poukážku

Pri vypĺňaní elektronického formuláru žiadosti postupujte podľa manuálu pre domácnosti.

Pre vstup do konta na úpravu je nutné zadať číslo žiadosti a heslo. Oba prihlasovanie údaje sú domácnosti doručované na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadosti. Upraviť žiadosť čakajúcu v zásobníku môže domácnosť do vydania poukážky. 

Zoznam žiadostí čakajúcich v zásobníkoch na vydanie poukážky je verejný. Poukážky budú vydávané ku všetkým žiadostiam, ktoré zhotovitelia aktivujú, v najbližšom určenom termíne v pravidelných intervaloch raz týždenne.