Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Podporované zariadenia

Podmienky podpory

Podporované zariadenia

SIEA otvorila dňa 17. augusta 2023 registráciu zariadení, ktoré môžu byť podporené z nového projektu Zelená domácnostiach v rokoch 2023 až 2029. Nový zoznam podporovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky, je priebežne aktualizovaný.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré vyplývajú z Programu Slovensko a sú uvedené v aktuálnych Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení národného projektu Zelená domácnostiam. Informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v časti Registrácia zariadení.

Fotovoltické panely

Príspevok od 500 € do 4025 €

Príspevok do 575 € na jeden byt

Slnečné kolektory

Príspevok od 500 € do 2300 €

Príspevok do 575 € na jeden byt

Tepelné čerpadlá

Príspevok od 380 € do 4370 €

Príspevok do 2185 € na jeden byt

Kotly na biomasu

Príspevok od 100 € do 1500 €

Príspevok do 500 € na jeden byt

Veterné Turbíny

Príspevok od 500 € do 4025 €