Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Registrácia zariadení

Registrácia zariadení

SIEA otvorila dňa 17. augusta 2023 registráciu zariadení, ktoré môžu byť podporené z nového projektu Zelená domácnostiach v rokoch 2023 až 2029. Nový zoznam podporovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky, je priebežne aktualizovaný.

Registrácia zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam prebieha výlučne elektronicky.

Zápis do zoznamu oprávnených zariadení je bezplatný. O zaregistrovanie do zoznamu zariadení môže požiadať osoba („registrátor“), ktorá sa zaregistruje na webovej stránke zelenadomacnostiam.sk a doloží prostredníctvom elektronického formuláru všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia relevantných technických podmienok.
Po úspešnej registrácii je sprístupnená možnosť registrovať zariadenia a upravovať zadané informácie. K dispozícii je aj podrobný manuál. Zaregistrované budú všetky prihlásené zariadenia, ktoré splnia požiadavky. Ak v zozname niektoré zariadenie nebude, je možné, že nespĺňa technické podmienky alebo zatiaľ nikto nepožiadal o jeho zaregistrovanie.

Postup pri elektronickej registrácii zariadení:

  1. O registráciu požiadajte elektronicky – tlačidlo Registrovať zariadenie je vpravo hore.
  2. Po zaregistrovaní sa prihláste do svojho konta.
  3. Požiadajte o registráciu nového zariadenia.
  4. Žiadosť o registráciu posúdime.
  5. Ak je to potrebné, vyzveme registrátora na doplnenie.
  6. Ak je posúdenie kladné, SIEA žiadosť schváli a zariadenie je okamžite zapísané do zoznamu.

Na stiahnutie:

Registrácia zariadení Manuál
zverejnené 17.08.2023 | 1850 kB | PDF