Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zoznam zhotoviteľov

Zoznam oprávnených zhotoviteľov SIEA priebežne aktualizuje. Zhotovitelia sa môžu do zoznamu prihlásiť kedykoľvek počas trvania projektu Zelená domácnostiam. Do zoznamu budú zaradení všetci žiadatelia, ktorí splnia podmienky a zaviažu sa zabezpečovať inštalácie v súlade so zmluvou.

Pri zhotoviteľoch, ktorí súhlasili s uvedením svojich kontaktov pre verejnosť, sú v zozname publikované aj telefónne čísla a e-mailové adresy. 

ODPORÚČAME:
Ak máte záujem o získanie príspevku v rámci projektu Zelena domácnostiam, venujte výberu zhotoviteľa dôslednú pozornosť. Zaujímajte sa o  referencie pri inštaláciách, ktoré zrealizoval, preverte si, či a ako zabezpečí servis inštalovaných zariadení a porovnajte si cenové ponuky od viacerých zhotoviteľov. 

Pozrite si videozáznam zo seminára, na ktorom boli prezentované užitočné odporúčania k výberu zhotoviteľov a rady expertov na spotrebiteľské právo o tom, čo sa oplatí dohodnúť v zmluve medzi domácnosťou a  zhotoviteľom  

Rady a odporúčania k výberu zhotoviteľa získate aj na bezplatnej linke SIEA na čísle 0800 199 399, zvoľte si voľbu číslo 1.