Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zoznam zhotoviteľov

Upozornenie:

Nižšie uvedený zoznam zhotoviteľov nie je aktuálny, bol vytvorený pre projekty Zelená domácnostiam realizované v rokoch 2015 až 2023, ktoré boli financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Pre nový pripravovaný projekt Zelená domácnostiam, financovaný z Programu Slovensko, bude vytvorený nový zoznam zhotoviteľov, ktorí so SIEA podpíšu nové zmluvy. Výzvu na registráciu zhotoviteľov, ktorí sa chcú podieľať na pokračovaní projektu Zelená domácnostiam v rokoch 2023 až 2029, SIEA zverejnila 30. októbra 2023.

Nový zoznam oprávnených zhotoviteľov bude čoskoro zverejnený a SIEA ho bude priebežne aktualizovať. Zhotovitelia sa môžu do zoznamu prihlásiť kedykoľvek počas trvania projektu Zelená domácnostiam. Do zoznamu budú zaradení všetci žiadatelia, ktorí splnia podmienky a zaviažu sa zabezpečovať inštalácie v súlade so zmluvou.

Pri zhotoviteľoch, ktorí v minulom období súhlasili s uvedením svojich kontaktov pre verejnosť, sú v zozname publikované aj telefónne čísla a e-mailové adresy. 

Na stiahnutie:
Zoznam oprávnených zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam 2015 - 2023
zverejnené 17.08.2023 | 213 kB | XLSX

Ak máte záujem o získanie príspevku v rámci projektu Zelena domácnostiam, venujte výberu zhotoviteľa dôslednú pozornosť. Zaujímajte sa o  referencie pri inštaláciách, ktoré zrealizoval, preverte si, či a ako zabezpečí servis inštalovaných zariadení a porovnajte si cenové ponuky od viacerých zhotoviteľov. Využiť možno aj bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti SIEA ochotne domácnostiam poradia, ako sa zorientovať v problematike.