Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Harmonogram

3. fáza

………..

Spustenie aktivácie žiadostí zhotoviteľmi

…….

Spustenie vydávania poukážok

2. fáza

29.4.2024

Otvorenie registrácie žiadostí pre domácnosti

1. fáza

30.10.2023

Zverejnenie všeobecných podmienok podpory

30.10.2023

Výzva na registráciu zhotoviteľov

30.10.2023

Začiatok oprávneného obdobia – možnosť realizovať inštalácie

Príprava projektu

8.8.2023

Zverejnenie podmienok registrácie zariadení

17.8.2023

Otvorenie registrácie zariadení

19.10.2023

Otvorenie registrácie kotlov na biomasu a meničov napätia