Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Harmonogram

SIEA pripravuje na schválenie podklady k novému projektu Zelená domácnostiam, ktorý bude v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko.

Príprava projektu

8.8.2023

Zverejnenie podmienok registrácie zariadení

17.8.2023

Otvorenie registrácie zariadení

19.10.2023

Otvorenie registrácie kotlov na biomasu a meničov napätia

1.fáza: od 30.10.2023

Zverejnenie všeobecných podmienok podpory

Výzva na registráciu zhotoviteľov

Začiatok oprávneného obdobia – možnosť realizovať inštalácie

2. fáza: 1. štvrťrok 2024

Nasadenie inovovaného informačného systému

Podávanie žiadostí a aktivácia vydávania poukážok

Preplácanie žiadostí