Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Stav čerpania

Na finančné príspevky vo forme poukážok je v novom projekte Zelená domácnostiam v rokoch 2023 až 2029 vyčlenených 151,6 milióna eur.

Bratislavský samosprávny kraj

K dispozícii
58,1 mil. €

Ostatné kraje Slovenska

K dispozícii
93,5 mil. €