Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Kontakty

Ako vám môžeme pomôcť?

Konzultácie o podmienkach podpory a výbere vhodného zariadenia pre domácnosť

Bezplatná linka SIEA

0800 199 399 

Pracovné dni

od 9.00 h do 15.00 h


V prípade záujmu o osobné konzultácie nás kontaktujte vopred.

 

 

Informácie pre domácnosti k vypĺňaniu žiadostí o poukážky a informácie pre zhotoviteľov 
k podávaniu žiadostí o preplatenie poukážok

Overte si, či odpoveď na vašu otázku už nie je zverejnená v manuáli k vypĺňaniu žiadosti na pôvodnej stránke projektu alebo na medzi častými otázkami.

E-mailom:
Telefonicky:

Konzultačné centrum Banská Bystrica:


0905 433 126

Pracovisko Bratislava:


0907 811 944

Pracovisko Košice:

0907 957 706

Pracovisko Trenčín:


0905 904 078

Pracovníkov SIEA kontaktujte vopred e-mailom alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00. Konzultačné centrum v Banskej Bystrici sa nachádza na Švermovej ulici č. 43 v budove Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pracovisko v Bratislave sa nachádza na adrese Bajkalská 21/B v areáli Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Žiadosti o preplatenie poukážok je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresy:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky
Krivá 23
040 01 Košice

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky
Hurbanova 59
911 00 Trenčín

Informácie k podávaniu žiadostí o registráciu zhotoviteľov

E-mailom:
Telefonicky:

Bezplatná linka SIEA:


0800 199 399

Informácie k registrácii zariadení

E-mailom:
Telefonicky:

Všeobecné podmienky:


0905 433 126

Registrácia zariadení:

0915 496 044

Žiadosti o registráciu zariadení sa spracovávajú na pracovisku SIEA v Banskej Bystrici.