Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Ako vyplniť žiadosť

Ako na to

Podrobný postup pri podávaní žiadosti o poukážku je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam.

Manuál pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam
zverejnené 29.04.2024 | 2458 kB | PDF

Žiadosť o vydanie poukážky je možné podať elektronicky prostredníctvom informačného systému. Odkaz na vstup do informačného systému sa nachádza na stránke v časti Žiadosti o poukážku. Po kliknutí na tlačidlo Registrovať žiadosť budete presmerovaní na úvodnú stránku registrácie žiadosti o poukážku s ikonami piatich druhov podporovaných zariadení. Vyberte si zariadenie, ku ktorému chcete žiadať o poukážku.

 

KROKY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI:

 1. Registrácia miesta inštalácie
  Zadať je nutné okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva budovy, teda rodinného alebo bytového domu, v ktorom plánujete zariadenie využívať. V prípade rozostavaného rodinného domu je potrebné zadať aj číslo parcely. Pre správne vyplnenie žiadosti o poukážku je vhodné, aby ste mali pri sebe k dispozícii výpis listu vlastníctva. Údaje o mieste inštalácie nie je možné meniť.
 2. Špecifikácia zariadenia
  Pre každý druh zariadenia, ktoré plánujete inštalovať, je potrebné podať samostatnú žiadosť. V žiadosti je nutné uviesť celkový výkon inštalácie zaokrúhlený na celé číslo a pri inštalácii fotovoltických panelov a veterných turbín aj spotrebovanú energiu za predchádzajúce obdobie. Tieto údaje je možné meniť len v období, keď žiadosť čaká v zásobníku na vydanie poukážky.
 3. Vlastníci nehnuteľnosti
  V prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti je možné meniť len v období, keď žiadosť čaká v zásobníku na vydanie poukážky. Po vydaní poukážky je možné opraviť len chyby v písaní.
 4. Potvrdenie splnenia podmienok
  V tejto časti potvrdzujete, že spĺňate všeobecné podmienky podpory. Zároveň máte uviesť, či spĺňate podmienky zvýhodnenia žiadosti. Údaje o splnení podmienok zvýhodnenia je možné meniť len v období do vydania poukážky.
 5. Výpočet hodnoty poukážky
  Informačný systém na základe zvolených údajov podľa aktuálne platných všeobecných podmienok  vypočíta predpokladanú hodnotu poukážky.
 6. Výzva na potvrdenie záujmu
  Po potvrdení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je potrebné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku.
 7. Potvrdenie záujmu
  Link na potvrdenie záujmu je platný 24 hodín. V tejto lehote je potrebné záujem potvrdiť, ale konkrétny časť potvrdenia nemá vplyv na zaradenie žiadosti do zásobníka, v zásobníku sa nevytvára poradie. Žiadosti sú v zásobníku zaradené podľa čísla žiadosti.
 8. Zaradenie žiadosti do zásobníka
  Potvrdením záujmu je žiadosť zaradená do zásobníka žiadostí, kde čaká na aktiváciu a vydanie poukážky.