Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Všeobecné podmienky

Podmienky podpory

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosť sa podpisom zmluvy zaväzuje prevádzkovať zariadenie v súlade s aktualizovanými podmienkami podpory minimálne počas 5 rokov od účinnosti zmluvy.

Podporené môžu byť zariadenia, ktoré boli inštalované po 30.10.2023.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré budú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom. Presný termín obdobia, počas ktorého bude možné žiadosti aktivovať a poukážky vydávať, bude známy po zverejnení Osobitných podmienok podpory. 

Na stiahnutie: 

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V4
zverejnené 29.04.2024 | 1137 kB | PDF
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 29.04.2024 - Usmernenie č.3
zverejnené 29.04.2024 | 804 kB | PDF
Archív - staršie dokumenty
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V3
zverejnené 30.01.2024 | 1167 kB | PDF
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 30.01.2024 - Usmernenie č.2
zverejnené 30.01.2024 | 898 kB | PDF
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V2
zverejnené 14.11.2023 | 954 kB | PDF
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 14.11.2023 - Usmernenie č.1
zverejnené 14.11.2023 | 667 kB | PDF
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V1
zverejnené 30.10.2023 | 1245 kB | PDF
Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 20.10.2023 | 646 kB | PDF
Usmernenie č. 2 Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 20.10.2023 | 702 kB | PDF
Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 17.08.2023 | 695 kB | PDF
Usmernenie č. 1 Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 17.08.2023 | 660 kB | PDF
Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 08.08.2023 | 683 kB | PDF