Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Všeobecné podmienky

Podmienky podpory

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023.

Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie zariadení, ktoré bude možné podporiť. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré budú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom. Presný termín oprávneného obdobia, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o preplatenie poukážky, bude uvedený v Osobitných podmienkach podpory, ktoré budú zverejnené po spustení nového informačného systému.

Na stiahnutie: 

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V2
zverejnené 06.12.2023 | 954 kB | PDF
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 14.11.2023 - Usmernenie č.1
zverejnené 06.12.2023 | 667 kB | PDF
Archív - staršie dokumenty
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V1
zverejnené 30.11.2023 | 1245 kB | PDF
Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 20.10.2023 | 646 kB | PDF
Usmernenie č. 2 Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 20.10.2023 | 702 kB | PDF
Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 17.08.2023 | 695 kB | PDF
Usmernenie č. 1 Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 17.08.2023 | 660 kB | PDF
Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam
zverejnené 08.08.2023 | 683 kB | PDF