Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

SIEA pozýva na seminár na tému „Zelená domácnostiam pre bytové domy“

V novom projekte Zelená domácnostiam budú môcť bytové domy využiť poukážky nielen na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ale aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely. Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na informačný seminár, na ktorom budú detailne vysvetlené podmienky podpory pre bytové domy.

Seminár na tému „Zelená domácnostiam pre bytové domy“ sa uskutoční 13. decembra 2023 o 10.00 hod v Bratislave.  Podujatie je určené pre správcov a zástupcov vlastníkov bytových domov, ale aj pre zhotoviteľov, ktorí sa plánujú do projektu zapojiť. Priebeh seminára bude možné sledovať aj online, k dispozícii bude aj videozáznam.

„Rozšírením podpory pre bytové domy aj na fotovoltické panely a tepelné čerpadlá vychádzame  v ústrety bytovým domom, ktoré chcú využívať zelenú energiu na spoločné účely. Na seminári detailne vysvetlíme špecifické podmienky aj obmedzenia podpory pre bytové domy a tiež náležitosti energetického auditu, ktorý je povinnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Účastníci podujatia získajú zároveň podrobné informácie o tom, ako môžu bytové domy využiť teplo a elektrinu z podporovaných zariadení a prečo nie je možné podporiť inštalácie fotovoltického systému, ktorý bude dodávať elektrinu do jednotlivých domácností. K dispozícii bude aj návod, ako vypočítať výšku podpory v bytových domoch. Základné podmienky a obmedzenia podpory zostávajú v prípade bytových domov nezmenené, zverejnené sú na stránke projektu zelenadomacnostiam.sk.

Nový národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov. Domácnosti si už môžu nechať zariadenia inštalovať, ale aktuálne žiadosti o poukážku bude možné registrovať až v prvom štvrťroku 2024, kedy sa spustí nový informačný systém a začnú sa vydávať a preplácať poukážky.

Vstup na podujatie je bezplatný. Seminár bude možné sledovať online prostredníctvom YouTube kanála SIEA. Otázky je možné klásť už vopred cez aplikáciu slido.com. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu na seminár prihlásiť prostredníctvom registračného formulára do 12. decembra 2023, respektíve do naplnenia kapacity. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v pozvánke na podujatie na stránke siea.sk.