Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

SIEA pozýva na seminár Nová Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na seminár na tému Nová Zelená domácnostiam, na ktorom budú predstavené podrobné informácie o nových možnostiach podpory inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podujatie sa uskutoční 7. novembra 2023, prístupné bude aj online.

Na podujatí sa bude hovoriť o tom, ako nové podmienky podpory v projekte Zelená domácnostiam ovplyvnia možnosti domácností využiť poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín. Vysvetlené budú hlavné zmeny v podmienkach podpory, nové spôsoby zvýhodnenia domácností aj možnosti, ako je potrebné splnenie podmienok preukazovať. Detailne bude rozobraný postup pri využívaní poukážok a požiadavky na jednotlivé druhy zariadení. Súčasťou seminára bude aj diskusia, otázky je možné klásť vopred prostredníctvom aplikácie slido.com.

Seminár sa bude konať v utorok 7. novembra 2023  od 10.00 do 12.00 h v sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Bratislave. Z podujatia bude zabezpečený online prenos. Neskôr bude k dispozícii aj videozáznam.

V prípade záujmu o osobnú účasť je potrebné zaregistrovať sa na podujatie vopred prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke siea.sk.

 

Registrácia: len v prípade záujmu osobnú  účasť vyplňte registračný formulár na stránke siea.sk 

Online prenos a video záznam zo seminára: youtube

Prístup a heslo na slido na kladenie otázok: slido.com, kód #6896668

Kontakt: komunikacia@siea.gov.sk