Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Vitajte na novej stránke Zelená domácnostiam

Pripravili sme pre vás novú webovú stránku národného projektu Zelená domácnostiam.

V novej prehľadnejšej štruktúre nájdete novinky, aktualizácie v projekte a všetky potrebné informácie na získanie podpory na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

O novinkách na stránke Zelená domácnostiam informujeme aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk. Ak chcete byť o správach súvisiacich s projektom Zelená domácnostiam včas informovaní, využite možnosť zaregistrovať sa na odber správ zo stránky www.siea.sk.

K dispozícii je aj pôvodná stránka projektu Zelená domácnostiam s informáciami o podpore poskytovanej v rokoch 2015  2023.

Podnety súvisiace priamo so stránkou Zelená domácnostiam môžete zasielať na adresu webmaster@siea.gov.sk.