Žiadosť bude možné podávať od 15.00 hod 13. júna 2022 v rámci aktuálneho oprávného obdobia. Vopred sa oboznámte s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam . Stručný návod nájdete v časti 10 krokov k podpore. Podrobný postup pri vypĺňaní žiadosti je uvedený v Manuáli pre domácnosti k informačnému systému, ktorý je spolu s video návodom prístupný v časti Ako podať žiadosť.

Podať žiadosť a upraviť žiadosť bude možné až po spustení podávania žiadostí.

Pri vypĺňaní formuláru žiadosti postupujte podľa manuálu pre domácnosti a videonávodu, ktoré sú k dispozícii v časti Ako podať žiadosť.

      Podať žiadosť      

Upraviť podanú žiadosť môže domácnosť len do vydania poukážky. Pre vstup do konta na úpravu je nutné zadať číslo žiadosti a heslo. Oba prihlasovanie údaje sú domácnosti doručované na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadosti. Domácnosť má k dispozícii aj priebežnú informáciu o poradí.

     Upraviť žiadosť    

Zoznam všetkých žiadostí čakajúcich v zásobníkoch na vydanie poukážky je verejný.

Žiadosti čakajúce na aktiváciu a vydanie poukážky

 

Vytlačiť