Žiadosť je možné podávať, ak nie sú vyčerpané prostriedky určené na podporu zariadenia v aktuálnom oprávnenom období. Vopred sa oboznámte s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam II. Stručný návod nájdete v časti 10 krokov k podpore.

UPOZORNENIE: Podať žiadosť a upraviť žiadosť bude možné až po otvorení zásobníka pre vybrané zariadenie.

Pri vypĺňaní formuláru žiadosti postupujte podľa manuálu pre domácnosti, ktorý je k dispozícii v časti Ako podať žiadosť.

      Podať žiadosť      

Upraviť žiadosť čakajúcu v zásobníku môže domácnosť do vydania poukážky. Pre vstup do konta na úpravu je nutné zadať číslo žiadosti a heslo. Oba prihlasovanie údaje sú domácnosti doručované na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadosti. Domácnosť má k dispozícii aj priebežnú informáciu o poradí.

     Upraviť žiadosť    

Zoznam všetkých žiadostí čakajúcich v zásobníkoch na vydanie poukážky je verejný. Okrem poradia žiadostí v zásobníkoch je možné sledovať aj prehľad využitia vyčlenených finančných prostriedkov pre daný druh zariadenia od začiatku projektu do konca aktuálneho oprávneného obdobia a hodnotu poukážok v obehu. Od aktuálneho stavu závisí, kedy budú vydávané ďalšie poukážky.

Žiadosti v zásobníku

 

Vytlačiť