Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zariadenia

Podporu z projektu Zelená domácnostiam je možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení.

O zaregistrovanie do zoznamu oprávnených zariadení môže požiadať bezplatne každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok.

Aké zariadenia sú podporované?

malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v domácnosti

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE je definovaný v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Príspevky pokrývajú náklady na samotné zariadenie aj cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému.