Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Návody a prezentácie

Užitočné informácie

PODUJATIE: Seminár Nová Zelená domácnostiam, 7.11.2023

 
Prezentácia zo seminára Nová Zelená domácnostiam, 7.11.2023
zverejnené 13.11.2023 | 2649 kB | PDF

PODUJATIE: Čo sa oplatí dohodnúť v zmluve medzi domácnosťou a zhotoviteľom, 6.12.2023

 
Zelená domácnostiam – šanca pre domácnosti, príležitosť pre zhotoviteľov. Odporúčania pre domácnosti a povinnosti zhotoviteľa pri uzatváraní zmlúv o inštalácii. Pavel Fecko, Slovenská inovačná a energetická agentúra.
zverejnené 06.12.2023 | 1610 kB | PDF
Rady pre spotrebiteľov pri výbere zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ako a kedy môže pomôcť Slovenská obchodná inšpekcia. Marián Jargaš, Slovenská obchodná inšpekcia.
zverejnené 06.12.2023 | 679 kB | PDF
Na čo si dať pozor pri hľadaní spoľahlivého zhotoviteľa. Pôsobivá prezentácia a reklama nezaručí kvalitný výsledok. Príklady z praxe. Soňa Kubáni, Európske spotrebiteľské centrum v SR
zverejnené 06.12.2023 | 1106 kB | PDF
Ste pripravení na spotrebiteľské právo?! Ako vybudovať korektný vzťah medzi zhotoviteľom a domácnosťou. Predzmluvné vzťahy, náležitosti zmluvy, inštalácia, vzťahy po inštalácii. Simona Šimková Lištiaková, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
zverejnené 06.12.2023 | 1898 kB | PDF

PODUJATIE: Zelená domácnostiam pre bytové domy, 13.12.2023

 
Seminár Zelená domácnostiam pre bytové domy
zverejnené 13.12.2023 | 3319 kB | PPTX