Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Bytové domy

Časté otázky

Cieľom národného projektu Zelená domácnostiam  je zvýšiť inštalovaný výkon zariadení na využívanie OZE v domácnostiach. V prípade, ak je v bytovom dome, ktorý sa uchádza o poukážku, byt vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou mesta alebo obce, bola by to neoprávnená podpora. V bytovom dome, ktorý žiada o poukážku, nemôže byť byt ani vo vlastníctve družstva, pretože právnickou osobou je aj bytové družstvo. Uvedenú podmienku musí bytový dom spĺňať minimálne v deň predloženia žiadosti o poukážku a dva roky od dátumu uvedeného na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a jeho uvedení do prevádzky. Informácie o ďalších podmienkach súvisiacich napríklad s vlastníctvom alebo prenájmom bytov a nebytových priestorov sa uvádzajú vo Všeobecných podmienkach projektu v bode  D.2.

Nie, z projektu Zelená domácnostiam je poskytovaný príspevok pre bytový dom ako celok, nie pre samostatný byt v bytovom dome.