Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Kalkulačka

Užitočné informácie

Orientačný výpočet predpokladanej maximálnej hodnoty poukážky

  1. Vyberte okres podľa miesta inštalácie.
  2. Vyberte obec podľa toho, kde sa miesto inštalácie nachádza. Pokiaľ sa obec nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), predpokladaná hodnota bude automaticky navýšená o 15%.
  3. Vyberte požadovaný druh zariadenia.
  4. Uveďte požadovaný, zhotoviteľom navrhovaný, výkon vybraného zariadenia.
  5. V prípade inštalácie fotovoltických panelov a veterných turbín uveďte aj spotrebu elektriny za rok podľa poslednej vyúčtovacej faktúry. V prípade fakturácie energie v kratších intervaloch, vychádzajte zo súčtu 12-tich mesiacov. Hodnota poukážky sa pri zariadeniach s inštalovaným výkonom nad 3 kW bude meniť aj v závislosti od uvedenej ročnej spotreby elektriny. 
  6. V prípade, že inštaláciou bezemisného zariadenia (slnečný kolektor, fotovoltický panel, tepelné čerpadlo alebo veterná turbína) ukončíte používanie tuhého paliva a ste schopný to preukázať aj fotodokumentáciou, potvrďte zvýhodnenie výberom „áno“.
  7. Inštalácia v oblasti ORKO sa zobrazuje automaticky, na základe zadanej  obce.
  8. V rámci údajov o hodnote poukážky sa vám zobrazí sadzba, podporiteľný výkon a aj predpokladaná maximálna hodnota poukážky.
 
Na stiahnutie:
Manuál Ako vypočítať predpokladanú maximálnu hodnotu poukážky
zverejnené 14.11.2023 | 1224 kB | PDF
Upozornenie

Hodnota poukážky, ktorá bude preplatená, bude závisieť od toho, či spĺňate podmienky zvýhodnenia v čase vydávania poukážky, tiež od skutočného výkonu inštalovaného zariadenia, od preukázanej spotreby energie v prípade fotovoltických panelov a veterných turbín a od toho, aké sú celkové oprávnené výdavky uvedené na faktúre. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. 

Preverte si, či spĺňate podmienky podpory na získanie poukážky z pripravovaného projektu Zelená solidarita, ktorá pokryje 90 % oprávnených nákladov.

Počet osôb v domácnosti