Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Podmienky Zelenej domácnostiam motivujú bytové domy vykonať úsporné opatrenia

Podmienky Zelenej domácnostiam motivujú bytové domy vykonať úsporné opatrenia

V novom projekte Zelená domácnostiam sa podpora pre bytové domy rozšírila na štyri druhy zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na energiu. Podľa aktualizovaných podmienok bude pri určení výšky príspevku v bytových domoch rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove.

Vitajte na novej stránke Zelená domácnostiam

Vitajte na novej stránke Zelená domácnostiam

Pripravili sme pre vás novú webovú stránku národného projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii je aj pôvodná stránka projektu Zelená domácnostiam s informáciami o podpore poskytovanej v rokoch 2015  2023.  

SIEA pozýva na seminár na tému „Zelená domácnostiam pre bytové domy“

SIEA pozýva na seminár na tému „Zelená domácnostiam pre bytové domy“

V novom projekte Zelená domácnostiam budú môcť bytové domy využiť poukážky nielen na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ale aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely. Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na informačný seminár, na ktorom budú detailne vysvetlené podmienky podpory pre bytové domy.