Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Metodické dokumenty

Dokumenty a usmernenia​

Program Slovensko

Metodické usmernenie k uplatňovaniu zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, verzia 1.1, 10.10.2023