Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Kto bude môcť využiť zvýhodnený príspevok zo Zelenej domácnostiam a ako si vypočítať hodnotu poukážky?

Prehľad najpodstatnejších informácií o nových možnostiach podpory v projekte Zelená domácnostiam je k dispozícii aj prostredníctvom videozáznamu z prvého seminára. Na novej stránke zelenadomacnostiam.sk pribudli odporúčania k výberu zariadení a kalkulačka, prostredníctvom ktorej si môžu domácnosti vypočítať predpokladanú maximálnu hodnotu poukážky.

„Za prvé dva týždne od zverejnenia nových podmienok podpory navštívilo novú webovú stránku projektu Zelená domácnostiam vyše 12-tisíc unikátnych používateľov a mimoriadny záujem bol aj o seminár. Úvodnú fázu nového projektu Zelená domácnostiam chceme naplno využiť na informovanie, aby boli všetci pripravení, keď v prvých mesiacoch budúceho roka spustíme nový systém a začneme poukážky vydávať a preplácať,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Počas seminára sa účastníci zaujímali predovšetkým o možnosť využiť príspevok v rodinných domoch na inštaláciu fotovoltických systémov s podporovaným výkonom až do 7 kW, ak domácnosť preukáže, že mala vyššiu ročnú spotrebu ako 3000 kWh. Druhou frekventovanou témou sú zvýhodnené sadzby podpory o 15 %. V oboch prípadoch domácnostiam pri výpočte hodnoty poukážky pomôže kalkulačka, ktorá je prístupná na stránke projektu v časti Užitočné informácie.

Ako bolo na seminári vysvetlené, zámerom nového projektu už nie je len zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zlepšovania kvality ovzdušia. Preto sú vyššou sadzbou podpory zvýhodnené práve domácnosti, ktoré budú ochotné k tomuto cieľu prispieť. Zvýhodnenie sa automaticky týka tých, ktorí si nainštalujú bezemisné zariadenia v oblastiach s riadením kvality ovzdušia. Vyššie sadzby o 15 % platia aj pre domácnosti na celom území Slovenska, ktoré požiadajú o poukážku na nové zariadenie a prestanú využívať tuhé palivo. Toto zvýhodnenie je určené len pre tých, ktorí sú ochotní starý kotol na uhlie či drevo alebo krb fyzicky zdemontovať. Splnenie podmienky sa bude preukazovať fotografiami, plánované sú aj kontroly na mieste inštalácie.

V rámci ďalších seminárov plánuje SIEA upozorniť napríklad na náležitosti pri uzatváraní písomných zmlúv medzi zhotoviteľmi a domácnosťami a tiež na ustanovenia, ktoré ich chránia. Samostatné podujatie chce venovať podmienkam pre bytové domy, v ktorých je po novom možné získať podporu aj na inštaláciu fotovoltických panelov a tepelných čerpadiel. Termíny konania seminárov oznámi SIEA čoskoro.

Na stránke projektu boli zverejnené aktualizované všeobecné podmienky podpory, tiež usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte a priebežne sú dopĺňané aj zoznamy zariadení. Od augusta 2023 je zaregistrovaných vyše 2 200 podporovaných zariadení, pri ktorých bolo preukázané, že spĺňajú technické podmienky podpory. Prístupný je aj zoznam meničov napätia, v ktorom je zatiaľ 66 výrobkov. Kompletnú žiadosť o registráciu do zoznamu oprávnených zhotoviteľov zatiaľ vyplnilo vyše 770 inštalatérov. Prvej tretine z nich SIEA odosiela zmluvy na podpis už tento týždeň.